Usługi księgowe i finansowe

Usługa dedykowana zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

Zakres usługi

Mając na uwadze specyfikę obsługiwanego podmiotu, branży w której działa oraz  oczekiwań klienta tworzymy indywidualny i sprofilowany model współpracy w zakresie obsługi każdej firmy.

•   fakturowanie
•   sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym
•   dekretacja dokumentów
•   prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
•   prowadzenie ewidencji wyposażenia
•   sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
•   prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Książce Przychodów i
    Rozchodów
•   sporządzanie deklaracji VAT / CIT / PIT (rozliczenia roczne podatku dochodowego od
    osób fizycznychi prawnych).