Kadry i Płace

Usługa ma na celu zapewnienie prawidłowości i bezpieczeństwa związanego z zatrudnianiem pracowników zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zakres usługi

Polski rynek stawia przed pracodawcami wiele wyzwań i możliwości dlatego też  zapewniamy każdemu klientowi  profesjonalną  i kompleksową pomoc związaną ze sprawami pracowniczymi.

1. Kadry

Usługa obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
 • Ewidencję okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Gromadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • Naliczanie ZFŚS
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Pomoc w trakcie kontroli z PIP

2. Płace i  ZUS

Usługi obejmuje:

 • Migrację historycznych danych klienta do programu PŁATNIK
 • Rejestrację podmiotu i jego pracowników w ZUS
 • Obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków finansowanych z ZUS
 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników
 • Pomoc w trakcie kontroli z ZUS oraz Urzędu Skarbowego
 • Rozliczanie obcokrajowców, w tym określenie miejsca rezydencji podatkowej